lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland
lavenue-te-hoek-van-holland

L’Avenue te Hoek van Holland

Projectnaam: L’Avenue te Hoek van Holland
Ontwikkelende partij: OMA Amsterdam B.V.
Aannemer: Nijhuis Bouw B.V.
Omvang: circa 400 woningen
Verkoop: OGA Makelaars B.V.
Meer- en minderwerk:K+L
Architecten: MIII Assoclates, Architektenkombinatie Bos Rosdorff Wiebing, Van der Linde Architecten, Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson, Maas Architecten, Splinter Architecten BV

Stedebouwkundig plan, bestemmingsplan en welstandsparagraaf

Het stedenbouwkundig plan voor circa 400 woningen is gebaseerd op de landschappelijke onderlegger, bevat een centrale waterplas om een goede waterhuishouding te kunnen realiseren, en heeft een planinhoud van diverse categorieën woningen: van vrijstaand op grote kavels tot rijwoningen voor starters.

Het woonmilieu is groen en suburbaan, in lage dichtheid.

Het ontwikkelde stedenbouwkundige plan heeft een dorpsachtige uitstraling, met veel ruimte voor groen en een beeldbepalende waterpartij waarin een aantal eilanden is gelegen. De verschillende woningcategorieën zijn herkenbaar binnen het plan gesitueerd, maar niet gescheiden. De menging van woonmilieus gebeurt op een verantwoorde wijze; verantwoord in de sfeer van ontsluiting en beheer.

De (goedkope en middeldure) rijwoningen vormen in vier gesloten blokken met gemeenschappelijke binnentuinen de ruggengraat binnen het plangebied. Ze vormen het meest compacte deel van het plan. De parkeeroplossing van de rijwoningen is wezenlijk anders dan die bij de vrijstaande en twee onder een kapwoningen, waar het parkeren grotendeels op eigen terrein plaats vindt. Bij de rijwoningen is het parkeren in geconcentreerde parkeerhofjes, door groen omzoomd.

Door het maken van een waterplas van circa 3 ha zal het grondwaterpeil worden beheerst, waardoor een drooglegging van circa 1 meter moet worden bereikt. De waterplas is, met de sloten die het plangebied doorsnijden, beeldbepalend voor de nieuwe woonwijk. Het water en de oevers worden vorm gegeven dat ze zowel ecologische als recreatieve waarde hebben.

Van belang voor het stedenbouwkundig plan is dat er een eenheid ontstaat waarbinnen gevarieerd kan worden. Een eenheid die te maken heeft met het specifieke van de locatie (vlakbij zee en duinen, aan de rand van Rotterdam en Westland, met veel groen en een verrassende waterpartij). De voorgestelde eenheid ligt niet in een architectuurstijl, maar in samenhang in materiaal- en kleurkeuze, oriëntatie van woningen op straatruimten en plaatsing in reeksen.

Om de samenhang te bevorderen worden eisen gesteld aan de maatvoering, aan de kleurstelling van de gevels en aan de kleur van de dakbedekking. Er wordt gevraagd om een bij de badplaats passende architectuur: de samenhang binnen het gebied wordt door een lichte zandkleurige gevelsteen en een donkere genuanceerde dakbedekking verplicht te stellen, gewaarborgd. Vrijheid wordt verder geboden aan het uiterlijk van ondergeschikte bouwdelen, maar ook daar worden lichte en natuurlijke materialen en tinten, openheid van de gevels en dakoverstekken gewenst.

In de architectonische uitwerking moet ruimte worden gegeven aan het architectonisch detail: veranda’s, erkers, serres, luifels, balkons, schoorstenen, terrassen. Deze elementen dienen ook om de individualiteit van de woning te benadrukken.

Richard Koek
CH & Partners, stedebouw en landschap, Den Haag

Hoek van Holland wordt de komende jaren aantrekkelijker. Door de nieuwbouw van het plan Avenue aan de Dirk van den Burgweg worden ongeveer 400 nieuwe woningen gebouwd. Woningen waarnaar in Hoek van Holland veel vraag is. Het wordt een wijk voor iedereen. Met rijwoningen voor starters, praktijkwoningen, vrijstaande en geschakelde woningen. Voor elke woonwens en voor elke beurs wordt aanbod gegenereerd.

Wonen in Avenue betekent rustig wonen vlakbij de duinen en vlakbij het dorp. De lage woningdichtheid (gemiddeld ongeveer 18 wo/ha) biedt ruimte voor een groen woonmilieu dat goed past in Hoek van Holland. Centraal in dat groen milieu ligt een ongeveer 3 ha grote waterpartij. Met deze waterpartij en het slotenpatroon wordt de waterhuishouding beheerst. Maar vooral wordt met de waterpartij een hoge beeldkwaliteit voor de wijk en voor de entree van Hoek van Holland gecreëerd.

Het tuindorpmilieu lijkt ons het passende antwoord voor de locatie. Het groene milieu zit in de lommerrijke lanen waarin bomen in grasstroken staan, het zit in de hagen die alle tuinen omzomen, en in de voortuinen langs de straten. Tien bestaande woningen worden in het plan ingepast. Ze staan op ruime kavels, en dragen mede het beeld van de wijk.

De brede variatie aan woningtypen, te ontwerpen door een tal van architecten, wordt tot een eenheid gesmeed door alle woningen van dezelfde zandkleurige baksteen en met een donkere dakpan te maken. Binnen dit materiaal kan elke bouwstijl worden bedacht. Ook toekomstige aanbouwen zullen van dit materiaal gemaakt moeten worden.

De verschillende woonmilieus zijn goed te onderscheiden. Aan de hoofdroute door de wijk liggen straks vier woonhofjes met rijwoningen, atelierwoningen en andere bijzondere typen. Langs de buitenrand komen de vrijstaande woningen, die een tuin aan de watergang langs het Noordlandse pad hebben. Bij de Kaapweg komen ruime kavels en een klein appartementengebouwtje. En tegen de gemeentegrens aan komen vooral twee-aan één geschakelde woningen. Het geheel wordt in vier fasen gerealiseerd.

De wijk is primair een woonwijk. Wel is er ruimte voor werken aan huis, maar eigen voorzieningen komen er niet. Behalve de mogelijkheden die de openbare ruimte biedt (spelen, vissen, wandelen, fietsen) zal voor alle andere voorzieningen het bestaande dorp blijven dienen.

Over ongeveer 5 jaar is de wijk klaar, en zal Hoek van Holland een fijne, mooie en aantrekkelijke wijk rijker zijn.